OVER LTIF

Het Limburg Technology Investment Fund (LTIF) wil investeerders en innovatieve ondernemende startups in de regio Zuidoost Nederland bij elkaar brengen en zo een investeringsplatform realiseren door directe participatie in 12 tot 15 startups op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en robotica.

Innovatie is de key-succesfactor voor ondernemingen om te overleven in de huidige dynamische tijd, waarin markten op hun kop gezet worden door technologische ontwikkelingen. Het LTIF wil hieraan een bijdrage leveren door te investeren in innovatieve ondernemingen die hierin voorop willen lopen.


POSITIONERING EN DOELGROEP

AI is dé technologie voor maatschappelijke en economische kansen en staat wereldwijd, op Europees niveau en nationaal niveau op de agenda. Bedrijfsprocessen kunnen verbeterd worden door gebruik te maken van slimme AI technieken waarmee gegevens geanalyseerd kunnen worden zodat er verbeterde kennis over deze processen ontstaat. Daarmee kan het betreffende bedrijfsproces vervolgens geoptimaliseerd worden.

Het LTIF wil dé investeringspartner worden voor startups die zich het gebied van AI en robotica actief zijn en daarbij richt het zich op de regio Zuidoost Nederland, in de driehoek Eindhoven, Maastricht, Venlo.

Het LTIF is in 2020 gestart en het betreft een closed-end fonds met een horizon van 10 tot 12 jaar. Het plan is om via meerdere emissies het fonds zodanig te laten groeien dat geïnvesteerd kan worden in 12 – 15 startups met een totaal beoogde waarde van € 2,5 – 3,0 miljoen.


ACCELERATORPROGRAMMA


STARTUPS IN DE GROEIFASE

Het LTIF dient als een accelerator te functioneren door de innovatieve startups te begeleiden op het gebied van business development, financiële ondersteuning, gezamenlijke huisvesting en het koppelen van de startups aan elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren, met elkaar kunnen samenwerken en aan elkaar kunnen optrekken.

Gelet op de focus van het fonds op het accelerator programma is het LTIF voornemens om vooral te investeren in ondernemingen die reeds gestart zijn en die in de groeifase zijn beland, vanaf het businessplan naar de eerste klant, de eerste factuur, de eerste omzet.

Het LTIF heeft de ambitie om deze startups actief te begeleiden naar de volgende fase in de levenscyclus, de doorgroei / consolidatiefase. Dan wordt het stilaan tijd om een nieuwe eigenaar te gaan zoeken.